Hernieuwbare energie komt uit natuurlijke bronnen zoals biomassa, zonlicht, geothermische warmte. Het gaat hierbij om het telkens vernieuwen van natuurlijke bronnen.

Lokale koelingssystemen omvatten het voorzien van koud water en het circuleren van koud water voor airconditioning. Deze systemen werken op basis van dezelfde principes van verwarming.

Sanitaire systemen zoals, huiselijke warm water systemen gebruiken voornamelijk twee grote natuurlijke bronnen, met name: energie en water.

Centrale verwarming is een systeem waarbij het genereren van warmte op één plaats gebeurd (vaak in de technische ruimte van een huis of gebouw).

Hernieuwbare energie komt uit natuurlijke bronnen zoals biomassa, zonlicht, geothermische warmte. Het gaat hierbij om het telkens vernieuwen van natuurlijke bronnen. Individuele toepassingen die hiervan gebruik maken zijn bijvoorbeeld warmtepompen en pellet boilers en kachels. Op lokaal niveau vervangen deze systemen de conventionele systemen die gebruik maken van fossiele brandstoffen meer en meer en dit omwille van een lagere ecologische voetafdruk. Mede dankzij de energiebesparende karakteristieken, verbeteren de microflex buizen de efficiëntie van de systemen die warmte produceren op basis van hernieuwbare energie.

Lokale koelingssystemen omvatten het voorzien van koud water en het circuleren van koud water voor airconditioning. Deze systemen werken op basis van dezelfde principes van verwarming. Immers, er wordt energie gedistribueerd (koud water) van een centrale plaats of fabriek naar een netwerk van individuele gebouwen. Microflex biedt een compleet, geïsoleerd en flexibel buizensysteem aan dat specifiek ontwikkeld werd voor koud water toepassingen in stedelijke contexten, vakantieresorts en industriële toepassingen.

Sanitaire systemen zoals, huiselijke warm water systemen gebruiken voornamelijk twee grote natuurlijke bronnen, met name: energie en water. Er is een grote variëteit in beschikbare systemen voor het produceren van warm water voor huiselijk gebruik. Afhankelijk van de grote en de plaats van het water-verwarmings-systeem, kan men een onderscheid maken tussen kleinschalige huiselijke systemen met een lokaal water-distributie-systeem en een groter en centraal warm-water-systeem, waarbij het water ondergronds verdeeld wordt onder verschillende individuele consumenten. Deze grotere distibutie-netwerken, worden ontwikkeld volgens principes van recirculatie, zodat de ogenblikkelijke aanwezigheid van warm water, voor elke individuele gebruiker, gegarandeerd kan worden. Bovendien zijn deze grotere distributienetwerken aangepast om bij gelijktijdig gebruik van het water, correct te reageren op fluctuaties in druk. Daarnaast voldoen alle sanitaire systemen aan alle kwaliteitsnormen zodat deze bruikbaar zijn voor consumptiedoeleinden. Microflex biedt een makkelijk veilig en spaarzaam systeem van buizen aan voor het gebruik van sanitaire toepassingen. Microflex buizen zijn bruikbaar voor het transport van warm water tot 95°C met een maximum druk van 10 bar.

Centrale verwarming is een systeem waarbij het genereren van warmte op één plaats gebeurd (vaak in de technische ruimte van een huis of gebouw). De meest voorkomende wijze van het genereren van warmte omvat de verbranding van fossiele brandstoffen in een boiler. De hierdoor vrijgekomen warmte wordt vervolgens verspreid doorheen het gebouw of huis door middel van een gesloten en geïsoleerde buizensysteem. Lokale verwarming is een systeem voor het distribueren van warmte dat gegenereerd werd op een gecentraliseerde locatie. Deze warmtebron is vaak een fabriek waar fossiele brandstoffen of biomassa verbrand worden. Hiervoor kunnen ook warmte-boiler-stations, geothermische verwarming, verwarming door zonne-energie of nucleaire energie gebruikt worden. Na het genereren van de warmte gebeurt de distributie naar de consument door middel van een netwerk van geïsoleerde buizen. Deze worden meestal ondergronds geïnstalleerd. Lokale verwarmingsfabrieken voorzien een betere efficiëntie een een lagere ecologische voetafdruk dan lokale boilers in gebouwen. Microflex biedt een volledig systeem aan geïsoleerde buizen aan.