Technisch Handboek

Een essentiële voorwaarde voor energiebesparing is een goed werkend leidingsysteem. De leidingen van Microflex, die reeds voorzien zijn van een warmte-isolatie en mantel, opgebouwd volgens het “gesloten kamer”-princi- pe, zijn daarvoor een uitstekende keuze. Ze zijn zowel geschikt voor verwarmings- en koelinstallaties als voor sanitaire toepassingen. Daarnaast bieden ze tal van praktische voordelen. Dankzij hun geringe nettogewicht en uitzonderlijk grote flexibiliteit zijn ze eenvoudig en snel te plaatsen, ook rond obstakels en in hoeken. De sys- teemaccessoires kunnen probleemloos worden gemonteerd zonder gebruik van speciaal gereedschap. De PE-Xa mediumbuis voor verwarmingstoepassingen (gemaakt van vernet polyethyleen) is voorzien van een zuurstofscherm overeenkomstig DIN 4726. Ze kan voor een groot aantal toepassingen worden gebruikt en is daarenbo- ven volledig corrosievrij. Microflex® is verkrijgbaar als een leidingsysteem met één, twee of vier medium- buizen. De buizen worden geproduceerd zonder gebruik te maken van cfk’s.