Microflex

Energiebesparing en bescherming van het milieu.
Bij Watts Insulation produceren wij producten die bijdragen tot een duurzame toekomst door het verminderen van het energieverbruik en de uitstoot van CO2 gassen.

 De voorgeïsoleerde Microflex leidingen zijn duurzaam, bevatten geen enkele vervuilend element en zijn niet giftig. Wij waken er eveneens over dat de materialen die wij gebruiken geen enkele CFK (Chloorfluorkoolstof) bevatten die de ozonlaag kunnen beschadigen. Tenslotte hebben wij speciale aandacht voor een maximale energiebesparing tijdens ons ganse productieproces en zorgen wij ervoor noch de lucht, noch het water, noch de grond bevuilen.