Energia odnawialna to energia wytwarzana ze żródeł naturalnych takich jak : biomasa, promieniowanie słoneczne, ciepło geotermalne i inne, których cechą wspólną jest naturalne odnawianie. Indywidual

Nasza rura jest przeznaczona do zastosowań w aplikacjach chłodzących. Możemy ją zastosować do połączenia zewnętrznego chillera z wewnętrznym odbiornikiem chłodu.

 

W przypadku instalacji zewnętrznych prowadzonych w ziemi, dla mediów takich jak: woda zimna i ciepła oraz ścieki, nasze rury stwarzają nowe możliwości zastosowań. Doskonała izolacja termiczna chron

Microflex oferuje wszechstronny system rur preizolowanych przeznaczonych do rozprowadzenia czynnika grzewczego w instalacjach sieciowych. Prowadzenie rury zasilającej i powrotnej w jednym zaizolowa

Energia odnawialna to energia wytwarzana ze żródeł naturalnych takich jak : biomasa, promieniowanie słoneczne, ciepło geotermalne i inne, których cechą wspólną jest naturalne odnawianie. Indywidualne wykorzystanie tej energii następuje zwykle z zastosowaniem pompy ciepła lub kotła na paliwa stałe. Rury Microflex doskonale łączą indywidualne, zewnętrzne żródła ciepła z zasilanymi obiektami.  Elastyczne rury preizolowane Microflex są szczególnie przeznaczone dla instalacji sieciowych produkujących ciepło ze źródeł odnawialnych, ze względu na możliwość łatwego poprowadzenia instalacji w terenie górskim (np.: dla instalacji geotermalnych) lub zurbanizowanym ( np.: dla instalacji pomp ciepła). Szczególnie zalecamy zastosowanie rur typu UNO i DUO w przypadku sieciowych instalacji grzewczych. Rura QUADRO, zawierająca w jednej izolacji aż 4 przewody rurowe, może być zastosowana jednocześnie do doprowadzenia ogrzewania jak i innych mediów sanitarnych. Polecana jest do małych i średnich instalacji.

Nasza rura jest przeznaczona do zastosowań w aplikacjach chłodzących. Możemy ją zastosować do połączenia zewnętrznego chillera z wewnętrznym odbiornikiem chłodu.

 

Rura Microflex szczególnie dedykowana jest do sieciowych instalacji chłodu, które umożliwiają rozprowadzenie czynnika chłodzącego od centralnej wytwornicy wody lodowej do indywidualnych odbiorników chłodu. W tym przypadku zastosowanie naszych rur umożliwia bezproblemowe umieszczenie rurociągu pod ziemią oraz  eliminuje konieczność stosowania indywidualnych chillerów. Sieciowe instalacje chłodu stosuje się w obiektach przemysłowych, wysoce zurbanizowanych obszarach miejskich i obiektach wypoczynkowych. Microflex oferuje kompleksową ofertę elastycznych rur preizolowanych przeznaczonych do sieciowych instalacji wody chłodzącej i zimnej wody wodociągowej.

W przypadku instalacji zewnętrznych prowadzonych w ziemi, dla mediów takich jak: woda zimna i ciepła oraz ścieki, nasze rury stwarzają nowe możliwości zastosowań. Doskonała izolacja termiczna chroni przed utratą ciepła, ale również zabezpiecza wodę przed zamarznięciem – szczególnie jeśli wybierzemy rurę Microflex cool, wyposażoną dodatkowo w elektryczny kabel grzejny. Możemy zatem myśleć o poprowadzeniu instalacji w miejscach, gdzie do tej pory było to wyjątkowo trudne. Rura Microflex może zostać umieszczona na znacznie płytszej głębokości, niż dotychczas stosowane rozwiązania, bez obawy o zamarznięcie wody lub ścieków. Dodatkowo, wyjątkowa giętkość naszych rur preizolowanych umożliwia prowadzenie ich w sposób niestandardowy w wykopie ziemnym. Microflex oferuje rury spełniające wymagania dla instalacji wodnych, potwierdzone certyfikatami europejskich ośrodków badawczych. Nasze rury pracują w temperaturze do 95°C, przy ciśnieniu maksymalnym 10 bar.

Microflex oferuje wszechstronny system rur preizolowanych przeznaczonych do rozprowadzenia czynnika grzewczego w instalacjach sieciowych. Prowadzenie rury zasilającej i powrotnej w jednym zaizolowanym rurociągu o wyjątkowo małym promieniu gięcia umożliwia realizację instalacji zdalaczynnych w sposób efektywny i tani. Dla instalacji grzewczych oferujemy rury przewodowe wykonane z usieciowionego polietylenu  PE-Xa z barierą dyfuzyjną tlenu. Rury przewodowe są osadzone w wielowarstwowej izolacji termicznej wykonanej z mikrokomórkowej, sieciowanej pianki PE o zamkniętej strukturze komórek. Na zewnątrz rura chroniona jest dwuściennym, karbowanym płaszczem zewnętrznym wykonanym z PEHD. Konstrukcja i materiał płaszcza zewnętrznego zapewniają wyjątkową elastyczność rur Microflex, przy jednoczesnym zachowaniu wodoszczelności i wyjątkowej odporności mechanicznej.