Microflex

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I OCHRONA ŚRODOWISKA.
Microflex produkuje rury preizolowane z myślą o środowisku naturalnym.

Nasze produkty przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii oraz obniżenia emisji CO2. Rury preizolowane Microflex są trwałe, nie zawierają zanieczyszczeń i są nietoksyczne. Wszystkie materiały zastosowane do produkcji nie zawierają chlorofluorowęglowodorów (CFCs), które są odpowiedzialne za zmniejszanie warstwy ozonowej w atmosferze. W czasie procesu produkcji zwracamy szczególną uwagę na oszczędność energii i eliminację zagrożeń dla środowiska. 

Energia odnawialna to energia wytwarzana ze żródeł naturalnych takich jak : biomasa, promieniowanie słoneczne, ciepło geotermalne i inne, których cechą wspólną jest naturalne odnawianie. Indywidual

Nasza rura jest przeznaczona do zastosowań w aplikacjach chłodzących. Możemy ją zastosować do połączenia zewnętrznego chillera z wewnętrznym odbiornikiem chłodu.

 

W przypadku instalacji zewnętrznych prowadzonych w ziemi, dla mediów takich jak: woda zimna i ciepła oraz ścieki, nasze rury stwarzają nowe możliwości zastosowań. Doskonała izolacja termiczna chron

Microflex oferuje wszechstronny system rur preizolowanych przeznaczonych do rozprowadzenia czynnika grzewczego w instalacjach sieciowych. Prowadzenie rury zasilającej i powrotnej w jednym zaizolowa